Author: ratsadon

สุทิน คลังแสง: กรณีประยุทธ์ถวายสัตย์ไม่ครบ

[Click here to read the speech in English translation] การอภิปรายวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงขณะนี้ ไม่มีอะไรมากมายครับ มีเรื่องใหญ่ก็คือว่า เราเองได้เห็นพฤติกรรมของท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว เราพบและไม่สบายใจ เป็นกังวลว่าท่านจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมาอย่างเป็นนิสัย อย่างเป็นประจำ แล้วก็มองไปแล้วเนี่ย ในอดีตยิ่งเห็นชัด ปัจจุบันถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายที่อุกอาจ ชัดเจนและเป็นเรื่องใหญ่มาก ทำให้เราอดกังวลไปในอนาคตไม่ได้ว่า ถ้าไม่ทำอะไรกับท่าน ไม่เตือนสติกันบ้าง ไม่สอบถามกันบ้าง แนะนำกันบ้าง ไม่หารือกันบ้าง ท่านจะต้องเป็นอย่างนี้อีกในอนาคต แล้วบังเอิญเรื่องที่ท่านทำผิดยิ่งใหญ่วันนี้คือเรื่องการละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 161 ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน แล้วบังเอิญคำที่ท่านไม่พูด ถ้าท่านพูดผิดพลาดแล้วยอมรับว่าผิดพลาด เราสบายใจ เราไม่กังวล แต่เมื่อท่านไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยว่าผิดพลาดหรือจงใจ ท่านไม่ให้ความกระจ่างเลยแม้แต่น้อย ถามแล้วถามเล่าด้วยมาตรการใดก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างชัด จึงทำให้เรากังวลยิ่งขึ้น คนไทยทุกคนก็ยิ่งกังวล เพราะอะไรครับ การไม่ดำรงรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและ ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ย มันเป็นเรื่องซึ่งน่ากังวล คนทำผิดกฎหมาย … Continue reading สุทิน คลังแสง: กรณีประยุทธ์ถวายสัตย์ไม่ครบ

Sutin Klangsaeng’s Speech on PM Prayut’s Incomplete Oath of Allegiance: An Insight into the Workings of the Thai Moral Universe

Translated by Ann Norman Introduction by Kwanravee Wangudom [คลิกที่นี่เพื่ออ่านถอดเทปภาษาไทย] Marking an official end to five years of his military rule, on July 16, 2019, the 2014 coup leader General Prayut Chan-ocha and his cabinet members were sworn in as a new civilian government. What prompted … Continue reading Sutin Klangsaeng’s Speech on PM Prayut’s Incomplete Oath of Allegiance: An Insight into the Workings of the Thai Moral Universe

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในความเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 1940-2021

บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ เขียน [Click here to read the English version “Democracy Monument through 80 Years of Political Change, 1940-2021”] 1. บทนำ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นอนุสาวรีย์ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา มีการใช้พื้นที่ ตลอดจนการสร้างความหมายผูกพันที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เพราะเป็นจุดสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงและทางอ้อมกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  บทความภาพนี้ต้องการอธิบายความหมายของระบอบการเมืองใหม่หลังการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (absolute monarchy) และสถาปนาระบอบการเมืองใหม่ขึ้นมา โดยเรียกว่า “ระบอบรัฐธรรมนูญ” ในระยะแรก เนื่องจากความหมายของระบอบการปกครองที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้น นับเป็นเรื่องใหม่ ทั้งยังมีความหมายซ้อนทับกัน กล่าวคือในพัฒนาการความเข้าใจระบอบการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนั้นอยู่ในยุคสมัยที่มีการล้มล้างระบอบราชาธิปไตยในหลายประเทศ ดังนั้น การเรียกระบอบการเมืองภายหลังการล้มล้างอำนาจกษัตริย์ที่เคยมีอำนาจสูงสุด เด็ดขาด ก็นับเป็นเรื่องใหม่ การใช้คำเรียกยังสับสนและใช้แทนกันระหว่างคำว่า “รีปับลิก” (republic) อันหมายถึง “มหาชนรัฐ” … Continue reading อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในความเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 1940-2021

Democracy Monument through 80 Years of Political Change, 1940-2021

Written by Pandit ChanrochanakitTranslated by Samson Lim [คลิกที่นี่เพื่ออ่านต้นฉบับขนาดเต็ม “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในความเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 1940-2021”] Through collected photographs, some of them rarely seen before, Pandit Chanrochanakit provides an overview of the role the democracy monument in Bangkok has played as the symbolic fixture in the struggle for a constitutional democracy … Continue reading Democracy Monument through 80 Years of Political Change, 1940-2021

Speaking Truth to Power: Chiranuch Premchaiporn Addresses Parliament on the People’s Draft Constitutional Amendment

The protestors who have been in the streets since July 2020 in Thailand have three demands: 1) Prayuth Chan-ocha, the current prime minister who first came to power in the 22 May 2014 coup must resign and a new election held; 2) The 2017 Constitution, … Continue reading Speaking Truth to Power: Chiranuch Premchaiporn Addresses Parliament on the People’s Draft Constitutional Amendment

Maha Asiarawat Raja Stuti on the Occasion of His Majesty the King’s Birthday, 5 December 1973

Written by Sujit WongthesTranslated by Nalin Sindhuprama [คลิกที่นี่เพื่ออ่านต้นฉบับ “มหาอาเศียรวาทราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2516”] In 2012, controversy erupted in Thailand over a few lines of verse in praise of King Bhumibol on the occasion of his 85th birthday. The praise poem (asirawat or asiarawat) graced the … Continue reading Maha Asiarawat Raja Stuti on the Occasion of His Majesty the King’s Birthday, 5 December 1973

เก้าแผ่นดิน

เห็นเค้าจะประกาศใช้ คอน-คอน-สะ-ติ-ติ-ติ๊ว-ชั่น ด้วยน้า / ห๊ะ คอน-สติ-ติ๊ว-ติ๊ว-ชั่น …มันเป็นฝรั่งมังค่าที่ไหนน่ะแม่ช้อย?!?