Category: short story

เสียงหัวเราะ

ฉันมองตามอย่างลูกเกดว่า แสงสีทองสำหรับคนที่มีพร้อมทุกอย่างกับแสงสีทองสำหรับคนที่สูญเสียทุกอย่าง เป็นแสงสีทองเดียวกันไหม