Tag: theater

เก้าแผ่นดิน

เห็นเค้าจะประกาศใช้ คอน-คอน-สะ-ติ-ติ-ติ๊ว-ชั่น ด้วยน้า / ห๊ะ คอน-สติ-ติ๊ว-ติ๊ว-ชั่น …มันเป็นฝรั่งมังค่าที่ไหนน่ะแม่ช้อย?!?